Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jacek Sobczak

Adres redakcji:
Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
ul. Chodakowska 19/31, 03–815 Warszawa

e-mail: jmwsobczak(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
tel. +48 22 517 96 31, +48 22 517 96 07