Themis Polska Nova 2011 Nr 1 (1)

Spis treści

Teresa Gardocka, Jacek Sobczak, Słowo wstępne

Artykuły

 • Bartosz Hordecki, Jacek Sobczak, Trzy Themis Polskie
 • Henryk Olszewski, O kształtowaniu się idei ustaw zasadniczych i drogach do polskiej Konstytucji marcowej z 1921 r.
 • Bogdan Grzeloński, Śmierć Stalina. Reakcja Białego Domu
 • Jarosław Mikołajewicz, O pojmowaniu prawa przez Trybunał Konstytucyjny
 • Ryszard Chruściak, Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych i etnicznych – z dyskusji nad artykułami: 35, 13 i 27 Konstytucji RP z 1997 r.
 • Waldemar J. Wołpiuk, O niektórych semantycznych problemach pojęć z zakresu nauki, wiedzy i teorii prawa
 • Jarosław Sułkowski, Anna Michalak, Utworzenie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – wybrane zagadnienia
 • Aleksandra Mężykowska, Rola agenta rządowego w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – kilka uwag z perspektywy polskiej
 • Halina Zięba-Załucka, Obowiązki obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Teresa Gardocka, Międzynarodowy Trybunał Karny a prawo polskie
 • Charles F. Szymanski, Discrimination claims on the basis of Polish national origin under American law
 • Jan Baszkiewicz, O cenzurze i wolności prasy. Kilka uwag historyka XVIII wieku
 • Maria Matey-Tyrowicz, Europejskie prawo pracy – stan i refleksje na tle ewolucji (1957–2010)
 • Jacek Sobczak, Przestępstwo zniewagi
 • Piotr Piesiewicz, Podstawowe rodzaje muzycznych umów publishingowych (muzycznych umów wydawniczych)
 • Joanna Taczkowska, Normy kierunkowe w prawie prasowym. Rodzaje, zakres, skutki prawne i faktyczne 
 • Lech Jaworski, Dziennikarska twórczość pracownicza
 • Tadeusz Kononiuk, Ethos, Pathos i Logos „czwartej władzy”

Pobierz PDF