Themis Polska Nova 2016 Nr 1 (10)

Spis treści

Artykuły

 • Jacek Sobczak, Biblioteki w polskim systemie prawnym
 • Marek Kulik, Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. II. 
 • Bogdan Grzeloński, Ambasador Stalina w Londynie 1932–1942 i jego dziennik
 • Monika Kwiecień-Miland, Formy konsolidacji uczelni niepublicznych w Prawie o szkolnictwie wyższym 
 • Dorota Michalska-Sieniawska, Zasady postępowania w praktyce lekarskiej
 • Bronisław Sitek, Damnum futurum (damnum infectum) – future damage. Comparative law study
 • Magdalena Sitek, Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej
 • Carmen Lazaro Guillamón, Sobre la revelancia del Deprecho Romano Y Del Metodo de sus Jurisprudentes prawa la formacion integral de los juristas en el siglo XXI
 • Joanna Misztal-Konecka, Ecological and Non-ecological Advertising (Modern and Historical Legal Aspects)
 • Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek, Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations
 • Robert Kaczmarczyk, Realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony zdrowia – tworzenie programów polityki zdrowotnej
 • Jędrzej Skrzypczak, Ochrona tytułu prasowego 
 • Paweł Trojanek, Wyłudzenia VAT w Unii Europejskiej 
 • Witold Sobczak, Alena Brinko, Zakaz dyskryminacji. Aspekty prawne i społeczne w Federacji Rosyjskiej
 • Tomasz Olszówka, Organizacje Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Polsce

Recenzje

Jeremi Mazany, Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Łukasz Goździaszek, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2015

Pobierz PDF