Themis Polska Nova 2012 Nr 2 (3)

Spis treści

Artykuły

 • Witold Wołodkiewicz, Vanae voces populi non sunt audiendae Opinia publiczna
  i jej wpływ na legislację i na wymiar sprawiedliwości
 • Marek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik, Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania
 • Charles F.X. Szymanski, Katarzyna Antolak, Markets and politics: the regulation of the right to strike
  In the United States and Poland 
 • Dariusz Jagiełło, Niedozwolone działania i metody stosowane podczas czynności przesłuchania 
 • Sławomir Kursa, Przedmiot i cel querella inofficiosi testamenti
 • Rafał Paprzycki, Jak znieważyć przedmiot czci religijnej. Rozważania na temat znamienia „znieważenia” przedmiotu czci religijnej przestępstwa obrazy uczuć religijnych – art. 196 k.k.
 • Ryszarda Stasiak, Prawo prasowe w Szwecji
 • Paulina Kwiatkowska-Serafin, Instytucja sprostowania i odpowiedzi po zmianach – nowy model czy kontynuacja
 • Anna Stasiak-Apelska, Chmura obliczeniowa (cloud computing) w Europie – prawna analiza problemu 

Recenzje

 • Andrzej Chodubski, Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 564

Pobierz PDF