Themis Polska Nova 2013 Nr 1 (4)

 

Spis treści

Artykuły

 • Marek Piechowiak, Platońskie widziadło sprawiedliwości
 • Jacek Sobczak, Prawo do pseudonimu
 • Joanna Haberko, Prawna dopuszczalność obecności innych osób w tym studentów medycyny przy udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych
 • Vytautas Dumbliauskas, Wpływ polityków na służbę cywilną: przypadek litewski
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Prawne aspekty reklamy kultury – wybrane zagadnienia
 • Michał Laskowski, Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem odpowiedzialności karnej?
 • Robert Rynkun Werner, Tajemnica danych telekomunikacyjnych a prawo do obrony
 • Katarzyna Golusińska, Zatrzymanie dziecka
 • Maurycy Zajęcki, Zandvoorta model interdyscyplinarnego rozwoju programów naukowych: próba aplikacji do integracji polskich koncepcji prawa
 • Anna Stasiak-Apelska, Cytat muzyczny w prawie polskim i zagranicznym – wybrane zagadnienia
 • Magdalena Stefańska, Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy humanitarnej – zagadnienia podstawowe
 • Agnieszka Szpak, Eksterminacja w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
 • Andrii Parkheta, Decision of constitutional control authorities as a source of formation of a law case in the continental Europe countries: rather-legal analysis
 • Mateusz Szabliński, Kolizja swobody działalności artystycznej z wybranymi dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne

Pobierz PDF