Themis Polska Nova 2014 Nr 1 (6)

Spis treści

Artykuły

 • Bogdan Grzeloński, Dyplomacja bez jutra. Stosunki Warszawa–Waszyngton w świetle Dariusza Jana Szembeka 1937–1939
 • Bronisław Sitek, Utilitas publica z perspektywy prawa rzymskiego i polskiego
 • Ewa Ferenc-Szydełko, Wystawa jako przedmiot prawa autorskiego
 • Ryszard Chruściak, Prace parlamentarne nad Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
 • Jacek Sobczak, „Przepisy techniczne” w systemie prawa polskiego
 • Dorota Sokołowska, Notariusz jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Adas Jakubauskas, Prasa litewska o traktacie polsko-litewskim w przededniu jego podpisania
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Programy wyspecjalizowane jako zadanie w realizacji misji publicznej nadawcy publicznego
 • Lech Jaworski, Zakaz cenzury prewencyjnej w świetle zasady wolności słowa
 • Dariusz Jagiełło, Wartość dowodowa oraz możliwość przesłuchania osób starszych, chorych i zaburzonych psychicznie
 • Maria Gołda-Sobczak, Kultura polityczna a możliwość odmowy publikacji w prasie reklam i prywatnych ogłoszeń
 • Bartłomiej H. Toszek, Pełzająca dewolucja. Problem uznania statusu prawnego mniejszości kornwalijskiej w Wielkiej Brytanii na początku XXI w.
 • Ryszarda Stasiak, Podstawy prawne działania radia, telewizji i innych technicznych nośników przekazu w Szwecji
 • Anna Stasiak-Apelska, System repartycji w Polsce
 • Ewelina Bachera, Bartosz Smółka, Instytucja sądu polubownego – konkurent czy też forma pomocy dla sądownictwa powszechnego?
 • Jarosław Szatkowski, Wszczęcie postępowania podatkowego – istota i charakter prawny 
 • Elżbieta Delert, […] Creative Commons (CC)

Sprawozdania

Tomasz Czapiewski, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski” Szczecin, 13–14 listopada 2013 r.

Recenzje

Wojnicz-Smal, Recenzja czasopisma naukowego: „Reality of Politics” 

 

Pobierz PDF