Themis Polska Nova 2014 Nr 2 (7)

Spis treści

Artykuły

 • Witold Wołodkiewicz, Wolność do religii czy wolność od religii
 • Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Wszczęcie procesu cywilnego przez prokuratora (kilka uwag de lege ferenda i de lege lata)
 • Jacek Sobczak, Ograniczenie zasady działania sądu z urzędu i jego wpływ na wyrokowanie
 • Katarzyna Chałubińska-Jętkiewicz, Status prawny agencji reklamowej w ustawodawstwie polskim
 • Tomasz Strugalski, Studium przypadku odpowiedzialności z art. 430 k.c. za wypadek w sporcie
 • Vytautas Dumbliauskas, Adas Jakubauskas, Relacje między politykami a biurokratami: W. Wilson, M. Weber, J. Schumpeter 
 • Bartosz Hordecki, Główne idee narodnictwa i anarchizmu rosyjskiego w kontekście przekształceń oficjalnej ideologii carskiej doby pomikołajowskiej
 • Maria Gołda-Sobczak, Regionalizacja w Europie. Idea, granice normatywne i ich realizacja 
 • Inga Oleksiuk, Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
 • Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną wadliwą decyzją administracyjną
 • Agata Kleczkowska, The scope of the prohibition of the use of chemical weapons in international public law 
 • Monika Osmańska, Wykorzystywanie utworów w dydaktyce w świetle ochrony autorskoprawnej. Dozwolony użytek i otwarte zasoby edukacyjne 
 • Marek Michał Wikiński, Natalia Niedzińska, Pojęcie bezczynności organu a przewlekłości organu – analiza prawna

Pobierz PDF