Themis Polska Nova 2015 Nr 1 (8)

Spis treści

Artykuły

 • Henryk Olszewski, Czy potrzebna nam jeszcze jedna biogra a Zygmunta
  Wojciechowskiego? Pożytek z klasyków
 • Bogdan Grzeloński, Bez retuszu George F. Kennan i jego dzienniki
 • Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Evelina Poderyte, Possibility for notaries of Latin tradition to carry mediation function
 • Hubert Izdebski, Prawo o stowarzyszeniach w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i prawnych. Z doświadczeń prac nad projektem nowelizacji w latach 2009–2015
 • Jacek Sobczak, Obraza uczuć religijnych a wolność sztuki i ekspresji artystycznej 
 • Bronisław Sitek, Wykaz inwentarza. Nowe zasady dziedziczenia na tle rozporządzenia
  PE i Rady UE nr 650/2012. Studium prawno-porównawcze
 • Małgorzata Materniak-Pawłowska, Die polnische Anwaltschaft in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Koncesja na rozpowszechnianie telewizyjne w systemie naziemnym cyfrowym w Polsce 
 • Maria Gołda-Sobczak, Demonstracyjne okazywanie lekceważenia w miejscu publicznym
  Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom a wolność wyrażania poglądów
 • Bartosz Hordecki, Historia rosyjskiej XIX-wiecznej myśli społeczno-politycznej.
  Problem cezury początkowej i końcowej
 • Piotr Wójtowicz, Labour Law and ADR in Switzerland – Selected Topics Mediation, Arbitration and Collective Employment Contracts, Arbitrability of Labour Law Claims
 • Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Standardy konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej
 • Monika Kwiecień-Miland, Likwidacja uczelni niepublicznej w Prawie o szkolnictwie wyższym
 • Magdalena Reshef, Pakiet onkologiczny – w polskim systemie prawa medycznego
  (nowotwór polskiego systemu opieki zdrowotnej) 

Recenzje

 • Jarosław Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, ss. 221

Pobierz PDF