Themis Polska Nova 2015 Nr 2 (9)

Spis treści

Artykuły

 • Marek Piechowiak, Plato and the Universality of Dignity
 • Marek Kulik, Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. I
 • Jacek Sobczak, Przestępstwa z ustawy prawo prasowe
 • Bogdan Grzeloński, Niedoceniona Komisja Narodów Zjednoczonych
 • Laurence Weinbaum, W cieniu zagłady i „czarnej ziemi”: Henryk Strasman, Ambasador A.J. Biddle a podziemna organizacja palestyńska, Irgun Cwai Leumi
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Media elektroniczne w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Sławomir Kursa, Charakter prawny testamentu na rzecz kościołów lub dzieł pobożnych
 • Dariusz Jagiełło, Dowód z „opinii prywatnej” w świetle procedury cywilnej oraz karnej
 • Piotr Jóźwiak, Przyczynek do badań nad genezą i rozwojem odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Monika Kwiecień-Miland, Utworzenie uczelni niepublicznej w prawie o szkolnictwie wyższym
 • Sylwia Wełyczko, Zniesławienie na Facebooku
 • Monika Osmańska, Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w regulacjach prawnych dotyczących utworów osieroconych

Glosy

 • Robert Kaczmarczyk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2015 r.
 • Robert Rynkun-Werner, Glosa do Uchwały SN z 30.09.2014 r., I KZP 15/14

Pobierz PDF