⇐ Powrót do Sieci WiFi

Konfiguracja sieci WiFi na komputerze z systemem Windows

  1. Kliknij na pasku zadań ikonę połączeń

  2. Spośród dostępnych sieci wybierz Uczelnia WiFi

  3. Kliknij "Połącz". W tym miejscu możesz zaznaczyć, aby przy kolejnej okazji, gdy sieć Uczelnia WiFi będzie w zasięgu, system połączył się z nią automatycznie.

  4. Po podłączeniu się z siecią, należy włączyć przeglądarkę internetową. Pokieruje nas ona automatycznie do strony menu logowania.

    W polach logowania należy użyć tych samych danych, których używamy do logowania się do poczty oraz WU.

    Po ustanowieniu połączenia, można wyłączyć w przeglądarce stronę logowania.

*UWAGA* W przypadku komputerów pracowniczych, używanych na terenie SWPS, przed połączeniem z WiFi konieczna będzie zmiana ustawień Proxy.

⇐ Powrót do strony głównej